Electro-VoicePatararungroj หจก.ภัทรรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการ Electro-Voice and Dynacord ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมากว่า20ปี

สอบถาม หรือชมสินค้าได้ที่
อาคารภัทร เลขที่ 22  หมู่ 5  ซอยวัดสะพาน ถ. ราชพฤกษ์ แขวงบางพรมเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170
โทรศัพท์ 02 410 8288 (Auto) โทรสาร 02 410 8555 , 02 410 8558 (Auto)